मंगळवार, २० जून, २०१७

बालपणीचे तो आणि ती

बालपणीचे तो आणि ती
(तो समुद्र किनारी कट्टयावर बसून समुद्राकडे एकटक बघत असताना ती येते)
ती:- तू इथं आहेस तर,घरी नव्हतास तू आणि मला पण बोलवायला आला नाहीस तेव्हा वाटलं तू इथंच असशील.काय झालं गप्प का?
तो: काही नाही असंच
ती: अरे डोळ्यात पाणी आहे तुझ्या... काय झालं?
तो- आईची आठवण आली
ती:-एकच महिना तर आहे,शाळा सूरु झाली की तू जाशील परत आई कडे.
तो: अगं माझे सर्व मित्र तिकडे आणि एकडे सगळी मोठी मुल. कोणी माझ्याशी खेळत नाही.
ती:पण मी खेळते ना तुझ्या बरोबर,तुझ्या बरोबर खेळता येईल म्हणून मी नेहमी सुट्टीची वाट बघत बसते
तो:हो...मी पण तुझ्या मुळेच येतो इकडे
ती:खेळायला येतोस का मग?
तो:-नको तू जा मला असच बसू दे थोडावेळ
ती:वेडाच आहेस. मी तुला शोधत कशाला आली असती मग.
तो:म्हणजे?
ती:म्हणजे वाघाचे पंजे,कुत्राचे कान आणि उंटाची मान
तो:(हसतो)
ती:छान हसतोस तू
तो:मग बस तू पण माझ्या सोबत
ती:हो..तुला समुद्र खूप आवडतो ना?
तो:हो खूप..वाटत असच बघत राहावं.
ती:मला पण..
(दोघहीे मग समुद्राकडे बघत राहतात.ती बोलत राहते,तो ऐकत राहतो.)
#तो_आणि_ती

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: