मंगळवार, ११ नोव्हेंबर, २०१४

माझी आई

‘मदर्स डे निमित्ताने मझ्या वाचण्यात आलेला व मला भावलेला वंदना जोशी यांचा लेख खाली देत आहे.

“राहुल गृहपाठ झाला कां? चल आटप लवकर. शाळेला उशीर होतोय!”

“हो आई! झाला गृहपाठ. ‘माझी आई’ या विषयावर बाईंनी नीबंध लिहून आणायला सांगीतला होता. माझी आई मला लवकर उठवते. गृहपाठ करुन घेते. अभ्यास शिकवते. मला गोष्ट सांगते. बर नसल तर दवाखान्यांत नेते.”

“पुरे पुरे! चल बॅग भर लवकर. नाश्ता ठेवलाय. डबा भरुन घे.”

राहुलची धावपळ उडाली. आईने भराभर मदत करुन शाळेत पाठवले. पण संध्याकाळी राहुल आला तो हीरमुसला होऊन.

“सगळ्या मुलांनी निबंध लिहिले होते. बाईंनी मात्र वेगळेच सांगीतले. त्या म्हणाल्या ‘मुलांनो! आई तुमच्यासाठी खुप कांही करते. म्हणुन ती तुम्हाला आवडते. पण या आईबद्दल तुम्हाला काय माहिती आहे? तिच्या आवडीनिवडी, तिचे छंद, तिचे शिक्षण, तिचा वाढदिवस, तिच्या श्रमांबद्दल तुम्हाला, तुमच्या वडिलांना, भावंडांना काय वाटते? तुम्ही सर्वजण तिच्यासाठी काय करता? या सगळ्याचे निरीक्षण करा. लिहिताना हवे तर तुमच्या ताईची किंवा दादाची मदत घ्या. वडिलांनाही विचारा. आईला मात्र विचारायचे नाही. तुम्ही आठवीतली मुले. थोडे विचारपुर्वक लिहा.’

मुले विचारात पडली. म्हटले तर सोपा, म्हटले तर कठीण असा हा निबंध होता. राहुलच्या निरीक्षणाला सुरवात झाली. आईच्या आवडीनिवडी? आपण फक्त बटाट्याची भाजी खातो. आई तर सगळ्याच भाज्या व चटण्या खाते. सर्वांना ताजे वाढते आणि कधी कमी पडले तर थोडेसेच खाऊन उठते. जास्त उरलेले फुकट जाऊ नये म्हणुन नको असतानाही खाते. शिळे स्वतःच्या पानांत घेते. अरे,आपण कधीच आईला म्हणत नाही, आई आज मला शिळे वाढ. तु ताजी पोळी खा. आपणच कशाला! बाबा, ताई, दादा एवढे मोठे. पण ते देखील म्हणत नाहीत. मला टेबल टेनीस खेळायची आवड आहे. म्हणुन आईने माझ्या वाढदिवसाची वाट न बघता मला त्याचे साहित्य आणले. आईला कसली बरे आवड आहे? बरोबर! वाचनाची आणि हार्मोनीयम वाजवण्याची. पण गेली काही वर्षे हार्मोनीयम बीघडला आहे. आईने त्याच्या दुरुस्तीबद्दल सगळ्यांना सुचवुन पाहिले. सर्वांनी दुर्लक्ष केले. त्यामुळे वर्ष झाले हार्मोनीयम बंदच आहे. थोडा जरी वेळ मिळाला तरी आई काही वाचत असते. पण एखादे पुस्तक खरेदी करायचे असेल तर बाबा म्हणतात ‘पुस्तकांच्या किंमती फार वाढल्या आहेत. त्या पैशांत ताईच्या अभ्यासाचे एखादे पुस्तक येईल.’ मग आई हे पटवुन घेते.

रंग? आईला कुठला बरे रंग आवडतो? काही कळत नाही. कारण आई स्वतःला फारच क्वचित साडी घेते. लग्नकार्यात मिळालेल्या साड्या ती वापरते. त्या ज्या रंगाच्या असतील त्या ती चालवुन घेते. पण बेडशीटसची खरेदी करताना मात्र आईने आकाशी रंग निवडला होता.

आईचा वाढदिवस—कधी बरे असतो? आईलाच विचारायला हवे. पण बाई म्हणाल्या ‘आईला काही विचारायचे नाही.’ ताईलाच विचारावे‘ए ताई, आईचा वाढदिवस केव्हा असतो गं?’ ‘अरे 12 सप्टेंबर’

काय करतो बर आपण या वाढदिवसाला? छे,तो साजरा केल्याचे आठवतच नाही. ताईचा,माझा व बाबांचा वाढदिवस मात्र आई आमच्या आवडिचे पदार्थ करुन करते. ताईसाठी दुधी हलवा, माझ्या वाढदिवसाला गुलाबजाम, बाबांच्या वाढदिवसाला पुरणपोळी. आईला कोणता गोड पदार्थ आवडतो? काही माहीत नाही. ‘ बाबा, आईला कोणता गोड पदार्थ आवडतो? अहो बाबा जरा इकडे लक्ष द्या ना!’

‘अरे असे काय हवय तुला? कटकट करु नकोस. मी वाचतोय दिसत नाही? आईला काय आवडत ते तिला विचार. मला काय माहीत? ‘

ताईला विचारल तर तिला पण माहीत नव्हत.

गेल्या आठवड्यात ताई तिच्या मैत्रीणींबरोबर सहलिला जाणार होती. आई लवकर उठली. तिने दुधी हलवा बनवला. तिखटमिठाच्या पुर्‍या करुन दिल्या. बाबांनी बरोबर दिलेल्या पैशांखेरीज तिच्या जवळची पन्नासची नोट दिली. माझ्या सहलिच्या वेळी आणि बाबांच्या सहलिच्या वेळेसही आई असेच कांही ना कांहीतरी करते. ती कधी गेली होती बरे सहलिला? बोरोबर, गेल्या महिन्यात तिच्या महिला मंडळाची सहल होती. पण बाबांनी त्यंच्या मित्रांना जेवायला बोलावले होते. म्हणुन आईला सहलिला जाणे रद्द करावे लागले.

आईचे शिक्षण? कॉलेजच्या दुसर्‍या वर्षापर्यंत. असे आठवते. कारण एकदा आई म्हणाली होती, ‘मला शिकुन डॉक्टर व्यायच होत.’ पण दोन मामांच्या शिक्षणाकरता आईला शिक्षण सोडाव लागल. आणि तिचे लग्न करुन दिले. लग्नानंतर मुलांचे जन्म आणि संसार. आईला पुढे शिकता आले नाही. आई तिच्या मैत्रिणीला अस काहीतरी सांगत होती, अस अंधुकस आठवतय.

वर्तमानपत्र वाचायला आईला फार आवडात. दुपारी सगळी कामे झाली की आई पेपर वाचते. पण ताई कॉलेजला जायला लागल्यापासुन आणि मी पांचवीत गेल्यावर आमच इंग्लिश सुधारायला हव म्हणुन बाबांनी मराठी पेपर बंद करुन टाकला आणि इंग्लिश पेपर सुरु केला. तेव्हापासुन आईच पेपर वाचनच थोड कमी झाल आहे. पेपर चाळुन ती ठेऊन देते. फावल्या वेळात टी.व्ही. बघावासा वाटतो तिला. पण बाबा घरात आले की इंग्लिश न्युज किंवा इंग्लिश चर्चेचे कार्यक्र लावतात. ताई तिच्या आवडिचे केबलचे पिक्चर्स लावते आणि मला कार्टुन्स हवी असतात. या सगळ्या भानगडीत आईला फारच कमी वेळ टीव्ही बघायला मिळतो.

आईच्या मैत्रिणी? तशी एखादीच तिची खास मैत्रीण आहे. म्हणजे सगळ्यांच करता करता मैत्रिणींकरीता तिला वेळच मिळत नाही. ताई मैत्रिणींबरोबर सिनेमाला किंवा पिकनीकला जाते. मी तर दररोजच मित्रांबरोबर संध्याकाळी खेळायला जातो. बाबांचे मित्र शनिवार- रविवार पत्यांचे डाव टाकतात. आई सर्वांसाठी चहापाणी करते. पण आईची ती मैत्रीण आली की सर्वजण तिची टिंगल करतात. ती उषा बोलते कशी, ती भटकभवानी आहे, कुणाकडे कधी जावे अशा मॅनर्स तिला नाहीत अशी टिका बाबा आणि ताई करतात. त्यामुळे आईपण तिच्याशी मोकळेपणाने बोलत नाही.

आईला संध्याकाळी फिरायला जायला आवडत. पण शेजारच्या काकुंना नाही आवडत अस आई एकदा म्हणाली होती. बाबांना एकतर ऑफीसमधुन यायला उशीर तरी होतो किंवा लवकर आले तर कंटाळा येतो. ताई तिच्या मैत्रिणींच्या घोळक्यात. मग आई एकटीच भाजी घेऊन फिरुन येते. पण तिला घरी परतायची घाई असते. कारण तिला उशीर झाला तर आम्ही भुक-भुक करुन तिला हैराण करणार. कधी कधी ती उगीचच का चिडते,वैतागते ते आता मला थोडे थोडे समजतय.

एके दिवशी मी खेळायला गेलो होतो. तिन्हीसांजा झाल्या होत्या. मला तहान लागली म्हणुन मी घरी आलो, तर आई दूरवर खिडकितुन बघत रडत होती. मी आईला विचारले, ‘आई काय झाले?’ ‘कांही नाही,कुठ काय?’ चटकन डोळे पुसत आई म्हणाली.

‘आई सांग ना, काय झाले?’ मी परत म्हणालो. तर ती म्हणाली, ‘अरे काय सांगु?लहान आहेस तु! आणि मोठा झालास तरी काय फरक पडणार आहे म्हणा!’ आई पुटपुटत म्हणाली. मला पण काही कळल नाही. मी तिच्याकडे दुर्लक्ष करुन खेळायला धूम ठोकली.

बाईंनी पंधरा दिवसांची मुदत निबंध लेखनासाठी दिली होती. राहुलच निरीक्षण चालु होत. आईच वागण व घरातील इतरांचं वागण याची थोडीफार तुलना करत असताना आई थोडिशी का होईना त्याला उमगली होती.

आईवरचा निबंध पुरा होत आला होता. आणि निबंधाचा शेवट करता करता त्याच्या वहीवर त्याच्याच डोळ्यातील दोन अश्रु ओघळले.

तुम्हाला जर आई असेल तर तुम्ही हा लेख गंभीरपणे वाचाल. तुम्हाला मुले असतील तर त्यांना वाचायला द्याल.

काराल ना एवढे तरी?

रविवार, ९ नोव्हेंबर, २०१४

वडील होण्या इतपत जगात

वडील होण्या इतपत जगात
कोणताच प्रचंड आनंद नाही
नि कन्या झाली तर कोणतचं सुख
त्याहून बेधुंद नाही...
.
मुठ आवळून तू बोट धरतेस
तो हरेक क्षण माझा खास होतो
तुझ्या इवल्या इवल्याश्या मुठीत
मला जग जिंकल्याचा भास होतो...
.
माझ्या गाण्यापेक्षा बेडकाचं
किंचाळणं जरी मधूर आहे
माझ्या अंगाईने झोपतं पिल्लू माझं
हे समाधान भरपूर आहे...
.
असावं लागतं पुण्यवान,
नि त्याही पेक्षा खूप भाग्यवान
ज्या पित्याचे हात उरकती
सर्वात श्रेष्ठ कार्य कन्यादान...
.
मुला-मुलीत भेदभावाचा
तो प्रश्नच मी उगारत नाही
वडीलांचं मुलीवर प्रेम जास्त
हे सत्यही मी झुगारत नाही...
.
संसारात रमण्या पेक्षा मी
मुलीच्या भातुकलीच्या खेळात रमतो
भावनांच्या खेळात आई नंतर
मुलीचाच तर क्रम येतो...
.
बाबा म्हणत माझ्या मुलीचे
जसे नाजूक ओठ हलू लागतात
समाधानाची इवली इवली फुलं
ह्या निवडुंगाच्या देहावर फुलू लागतात...
.
तू सुखी राहावीस
देवाकडे एवढचं मागणं आहे
म्हणूनच तुझ्या भविष्यासाठी
दिवसरात्र झिजणं, जागणं आहे...
.
आनंदाचे अगणित क्षण तिच्या
नाजूक हास्यात दडले आहेत
तिला कायम हसतं ठेवण्यासाठी
मलाही प्रयत्नांचे वेड जडले आहे...
.
भाग्य ज्याला म्हणतात ते
माझ्या मुलीतच सापडलं आहे
माझ्या ग्रहांचे मन कदाचित
तिच्याच पायांशी अडलं आहे...
.
मुलगी सासरी जाण्याचा क्षण
वडीलांसाठी मोठी अग्नीपरीक्षा असते
स्वतःच्या काळजा पासून दुरावणं
जगातली सर्वात मोठी शिक्षा असते...
.
आभाळा एवढं सुख काय ते
मुलगी झाल्यावर कळतं
एक वेगळच आपलेपण
तिचं प्रत्येक हास्य उधळतं...
.
इतरांचे नशीब घेऊन येतात
त्या बाबतीत मुली माहीर आहेत
मुलगी म्हणजे धनाची पेटी
हे सत्यही तसं जग जाहीर आहे...
.
मुलींचे एक छान असतं
मुलगी असण्याचा अभिमान असतो
त्यांचा अभिमान वडीलांसाठी
मान, शान व सन्मान असतो...
.
छे ती कुठे माझी मुलगी
ती तर आहे श्वास माझा
उद्या मनांवर राज्य करेल
स्वप्नं नाही विश्वास माझा..


आंतरजालावरून साभार

शनिवार, ८ नोव्हेंबर, २०१४

लोकराजा

खुप छान कथा आहे.....
आठवडी बाजार संपला होता. माणसं बैल जुंपून घराकडे निघाली होती. आया-बाया चपला फरफटत पाय उचलत होत्या.धुरळ्याची रंगपंचमी झाली होती नुसती.म्हातारी आजी पाटी कमरेवर घेऊन ताठ उभी राहिली. फाटक्या चपलेला वादी बांधून त्यात पाय सरकवला. धूळ खाऊन मातकट झालेली चुंबळ रिकाम्या पाटीत टाकली.लाडवांची पुरचुंडी प्लास्टिकच्या पिशवीत चुंबळीच्या पदराखाली सरकवली. आजी एस्.टी.च्या खांबाशी पोहोचते,तो एस्.टी.निघून गेली होती. बांगडीवाल्या मुलाने तिला हटकलंच,
म्हातारे, आज उशीरसा?' माल संपेसंपेतो उशीर झाला होता. पण आज बक्कळ पैसे जमले होते. त्यातूनच तिनं खरेदी केली होती. कुणाला तरी हे उत्साहानं सांगावं, असं तिला पण वाटत होतं. तेवढ्यात
समोरुन मोटार येताना दिसली.आजीने चकटनं विचार केला, एस्.टी.ला दोन आणे पडणारच होते. याला एक आणा जास्त देऊ. पण अंधारायच्या आतं घरी तर पोहोचू!आजीने आपला काळा फाटकोळा हात
झेंड्यासारखा हलवला. गाडी कचकन ब्रेक लावून थांबली. ड्रॉयव्हर तसा रुबाबदार गडी वाटला.
तो आजीकडे बघून हसला."काय पायजे आजी?" त्यानं विचारलं.आजीला त्यातला त्यात बर वाटलं.
म्हणाली, "माका सत्तर मैलार जांवचा आसा.सोडशील रे? "यष्टी चुकली बग!'ड्रॉयव्हर खाली उतरला.
म्हातारीची पाटी डिकीत टाकली आणि तिला आपल्या बाजूच्या सीटवर बसायला सांगितलं. आजी हरकली. चक्क पुढं बसून जायचं? आणि गाडीत कोणी पॅसेंजर्च नाही. पण तिला हळहळपण वाटली.बिचाऱ्या ड्रॉयव्हरला आज मिळकतच नाही ती म्हणाली, "ह्यां बग, यष्टीवाले दोन आने घेता. मियां तुका तीन आणे देतयं. चलात?''ड्रॉयव्हर हसत म्हणाला, "आजी, तुला परवडतील ते दे. तू मला मायसारखी ''आजीचाजीव सुपाएवढा झाला. ती मायच्याच हक्कानं ऐसपैस बसली. गाडी सुरु झाली.बांगडीवालामुलगा तोंड वासून आश्चर्यानं पाहत होता. गाडी हलली तसा तो ओरडलाच, "अग म्हातारे..... -पण आजीला आता त्याच्याकडे बघायला सवड कुठं होती? मऊ गादीवर आजीला फार सुख वाटलं,एस्.टी.सारखी गर्दी नाही, कचकच नाही.गाडी कशी भन्नाट निघाली होती. आजीनं मनातल्या मनात ड्रॉयव्हरला मार्क देऊन टाकले.
दिवस भराच्या उन्हान,धुळीनं ती थकली होती.आता निवांत झाल्यावर तिला छान डुलकी आली.
"आजी, तुझा सत्तर मैलाच्या दगड आला बघं.इथंच उतरायच ना?"आजी खडबडून उठली. कनवटीचे तीन आणे काढून ड्रॉयव्हरच्या हातावर ठेवले. तेवढ्यात त्यान डिकीतून तिची पाटी काढून दिली.म्हाताऱ्या आजीला काय वाटलं कोण जाणे.तिनं अलवार हातानं पुडी उलगडली.त्यातला शेवकांडचा एक लाडू काढला.ड्रॉयव्हरच्या हातावर टेकवत म्हणाली,"खा माझ्या पुता! "ड्रॉयव्हरनं हातातल्या लाडवाकडं
आणि म्हातारीकडं डोळे भरुन पाहिलं गाडी निघाली, तसा बाजूला उभा असलेला माणूस
म्हणाला,"कुणाच्या गाडीतून इलंय?"""टुरिंग गाडीतनं." आजी म्हणाली आजीचं बोलणं ऐकून तो माणूस आणखीच बुचकळ्यात पडला. तशी आजी खणखणीत आवाजात म्हणाली "तीन आणे मोजूनदिलंय त्येका",
"त्यांनी ते घेतलं? अग म्हातारे तुझं डोकं फिरलं काय? टुरिंग कार नव्हती ती.आपल्या राजांची गाडी.
या आपल्या कोल्हापूरच्या शाहु महाराजांच्या शेजारी बसून आलीस तू!'' दुसऱ्यानं माहिती पुरवली."अरे माझ्या सोमेश्वरा, खळनाथा'' म्हणत म्हातारी भुईला टेकली. गाडी गेली त्या दिशेनं तिन भक्तिभावानं हात जोडले. आपल्याला `माय' म्हणणाऱ्या आणि गरिबांच्या टोपलीतला शेवकांडाचा लाडू
खाणाऱ्या,त्या लोकराजाच्या आठवणीनं,तिच अंतःकरण भरुन आलं.

याला म्हणतात " लोकराजा"...

आंतरजालावरून साभार

अंगारिका-सिद्धीविनायक

वांग्याच्या भाजीत दाण्याचं कूट अगदी कोकणस्थी थाटानं घातलंय ... मोकळा हात सोडा की जरा जमलं तर ... माझ्या अविला असलं कुचू कुचू खायची सवय नाही ... मोठ्या मनानं .. आत्मा ओतून संसार करा जरा ... लग्नाला पाच वर्षं झाली तरी साध्या साध्या गोष्टी गळी उतरत नाहीत ... ' आईचा आवाज घुमला तसा दाढी करणारा अविचा हात थबकला ... समोरच्या आरशात मागे उभी असलेली तनु त्याला स्पष्ट दिसत होती ... तिच्या कपाळावरची आठी पाहून त्याच्या काळजाचा ठोका चुकला .. आज लिफ्टमध्ये आपलं काही खरं नाही ... असं मनाशी पुटपुटत त्यानं गालाला उरलेला साबण टॉवेलला पुसला आणि तनुचा बांध फुटायच्या आत तो बाथरूमध्ये शिरला ... भर्रकन शॉवर सुटला नि गार पाणी डोक्यावर पडलं .. तरी मन काही शांत होईना ... बाहेर आईच्या जिभेवर सरस्वती झिम्मा खेळत होती आणि आता अधून मधून तनुचे धुसमुसणारे हुंकार ऐकू यायला लागले होते ... शॉवरचं पाणी आपल्याला बुडवून टाकेल तर बरं असं काहीसं अविला वाटायला लागलं होतं ... त्याच्या लग्नाला आता पाच वर्षं झाली होती ... पण रोजची सकाळ ही अशीच ... मुद्दा तसा लहानसाच ... पण महत्वाचा ... अवीची आई म्हणजे जात्याच सुगरण ... हातात अन्नपूर्णा ... तिनं दगडाची भाजी केली तरी तिला अमृताची चव येणार ... आणि तनुचं स्वयंपाकातलं कौशल्य त्या मानानं अगदीच ओके ओके ... सी ए झालेली पोर .. करिअरवर मनापासून प्रेम करणारी ... नोकरी करणारी ... ! संसाराची आवड होती तिला .. पण स्वयंपाक 'उदरभरण नोहे' या उक्तीवर गाढ विश्वास ठेऊन केलेला ... ! अवीच्या आईला हे सहन होणं शक्यच नव्हतं ... सगळ्यांनी सगळ्या पद्धतीनं समजवून झालं .. 'अवि चालवून घेतोय नं ... मग तुम्ही कशाला ..' असं म्हटलं की ती अजूनच खवळायची ... तोंड मारून बुक्क्यांचा मार सहन करतोय माझा पोर .. म्हणून तनुचा उद्धार करायची ... सुरुवातीची किरकोळ कुरबुर आता गलेलठ्ठ भांडणं बनायला लागली होती .. त्यातून तनु ही आता जुनी झालेली ... ऐकून कुणी घ्यायचं आणि का ? बरं .. तनु प्रयत्न करायची .. पण नव्हतं जमत तिला ... आणि नेमकं हेच आईला पटत नव्हतं .. करायचं नाही म्हणून पळवाटा काढतेय ती .. असं तिचं ठाम मत ! सगळ्या भूतकाळाची उजळणी करत अवि बाथरूम मधून बाहेर आला ... आल्या आल्या आईनं सांगितलं ... गेली ती फणकाऱ्यानं ... तू जा आता एकटाच ! सासू बोलली की राग येतो .. यांच्या करण्या कुणी पहायच्या ... ? अवि काही बोललाच नाही .. सरळ कपडे बदलायला गेला. शर्ट घालता घालता त्याचं सहज समोर लक्ष गेलं ... आज मंगळवार ... अंगारिका ... त्यानं आईला हाक मारली .. म्हणाला .. आज सिद्धीविनायकाला नेतो तुला .. ? येणार .. ? आईचा आनंद डोळ्यांत मावेना .. लग्नानंतर मुलानं बायकोच्या गैरहजेरीत आईला फिरायला नेतो म्हणावं .. म्हणजे केवढं सुख महाराजा ... दुसऱ्या मिनिटाला तयार होऊन तिसऱ्या मिनिटाला दोघं घराबाहेर होते ... दहाव्या मिनिटाला डोंबिवली स्टेशन .. आई ती गर्दी पाहून बऱ्यापैकी हबकली होती ... तशात धडधडत पहिली ट्रेन आली .. कोंबलेली अथांग माणसं .. अवि म्हणाला .. चल पटकन ... चढ .. आईचा काही धीर होईना ... अविनं नाद सोडला .. अशीच दुसरी .. तिसरी .. चौथी ट्रेन ही गेली ... अवि म्हणाला .. अशानं कसं पोहोचणार दादरला ? धीर करून गर्दीत शिरायला हवं ... आई म्हणाली .. नाही रे बाबा ... मला भीती वाटते ... तसा अवि सहज स्वरात म्हणाला ... भीती कसली .. ? तनु याच गर्दीतून रोज व्हीटीला जाते आणि याच्या दुप्पट गर्दीतून परत येते ... ! झालं .. सुनेबरोबर तुलना ... ? क्षणात आई करवादून म्हणाली ... येत असेल ... माझाच्यानं नाही व्हायचं .. प्रत्येकाला प्रत्येक गोष्ट जमायलाच पाहिजे असं काही आहे का ... ? अवि नुसतंच हसला .. म्हणाला .. अगदी खरं .. ! विचार केला तर हे इतकं सरळ आणि सोपं आहे बघ सगळं ... आणि पुढच्याच क्षणी अवि आईबरोबर स्पेशल कॅबमध्ये होता ... कॅब दादरच्या दिशेने धावत होती .. आई विचारमग्न होती .. अवि समाधानी होता .. या अंगारिकेला त्याला सिद्धीविनायक पावणार याची त्याला खात्री होती ...
- By Shirish Latkar

शनिवार, १ नोव्हेंबर, २०१४

माथाडी देशी तंत्रज्ञानाची कमाल

माथाडी देशी तंत्रज्ञानाची कमाल:

हा एक अफलातून किस्सा आहे...

प्रत्यक्षात एका सिव्हिल इंजिनीअरने सांगितलेला... 

एका जर्मन कंपनीचं कार्यालय बीकेसीमध्ये बांधलं जात होतं. वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स हा भाग समुद्रात भराव टाकून तयार केला आहे. इमारतींचा पाया खोल घट्ट दगडापर्यंत खणला जावा म्हणून अनेक इमारतींचे दुमजले जमिनीच्या पोटात आहेत. तर या जर्मन कंपनीच्या कार्यालयात बेसमेंटच्या भागात एक प्रचंड मोठं ३० टनांहूनही अधिक वजनाचं यंत्र बसवण्यात येत होतं. बंदरात जहाजामधून उतरवून एका माथाडी कामगारांच्या टोळीने ट्रेलरवर चढवून ते बीकेसीमध्ये आणलं. मात्र ते खाली उतरवून इमारतीच्या तळमजल्यात ३० फुट खाली उतरवायचं कसं हा मोठाच प्रश्न त्यांना पडला. कारण जर्मनीहून आलेलं ते यंत्र प्रचंड महाग होतं, रिस्क घेणं शक्यच नव्हतं. आणि त्यावेळी एवढं वजन उचलू शकणारी मोबाइल क्रेन मुंबईत नव्हती. ऐन पावसाळ्यात हे सगळं होत असल्याने आसपास दलदलही खूप होती. विचार करण्यातच दोन दिवस गेले. शेवटी जमशेदपूरहून एक मोबाइल क्रेन मागवण्याचं ठरलं. त्याला दोन आठवडे सहज लागणार होते. तोपर्यंत माथाडी कामगार थांबणं शक्य नव्हतं. त्यांचा काँट्रॅक्टर घाई करू लागला. मी मशीन कामगारांच्या साहाय्याने खाली उतरवतो. मला मोकळं करा असं तो म्हणू लागला. अखेरीस त्याला सांगण्यात आलं की हे मशीन खाली उतरवणं कठीण जातंय. त्यासाठी लांबून क्रेन मागवलीय. ती येईपर्यंत पंधरा दिवस तरी थांबावं लागेल. त्यावर तो काँट्रॅक्टर म्हणाला, 'साहेब, मला सांगितलं असतं तर मी झटक्यात मशीन खाली उतरवून दिलं असतं.' त्यावर कंपनीचा इंजिनीअर हसला. त्याला म्हणाला, 'एवढं सोपं काम नाही ते. आम्ही सगळे इंजिनीअर दोन दिवस त्यावर डोकं घासतोय.' हे चॅलेंज घेत माथाडी कंत्राटदार म्हणाला, मी अगदी अल्लद मशीन उतरवून दिलं तर मला काय द्याल? तरीही भारतीय इंजिनीअर त्याची खिल्ली उडवत राहिला. मात्र त्यांच्या जर्मन साहेबाने ते ऐकलं आणि त्याची काय युक्ती आहे ते ऐकून तर घेऊया, असं तो म्हणाला. माथाडी त्यांना म्हणाला, 'मला आइस फॅक्टरीतून हा खड्डा भरेल एवढ्या बर्फाच्या लाद्या आणून द्या आणि एक चांगला पंप लावा इथे.' त्या खड्ड्यात त्याच्या सांगण्याप्रमाणे बर्फ आणून भरला गेला आणि मग त्यांनी ते यंत्र त्या बर्फावर उभं केलं. आणि जस जसा बर्फ वितळत गेला तस तसं ते पाणी खड्ड्यातून पंपाद्वारे बाहेर टाकत गेले. ते मशीन त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे खरंच अल्लद खाली उतरत गेलं. भारतीय तांत्रिक जुगाडाला जर्मन तंत्रज्ञानाने केलेला तो सलाम होता.


आंतरजालावरून साभार

शुक्रवार, ३१ ऑक्टोबर, २०१४

अगदी माणसं सुद्धा

वाऱ्याची छानसी थंड झुळूक 
आली, सुंदर विंचरलेले केस 
विस्कटले.
म्हणून वाऱ्याची ती झुळूक 
नावडती होते का कधी ?

नदीतले दगड गोटे पाण्यात 
राहून राहून शेवाळाने गुळगुळीत होतात.
नदी ओलांडताना त्याच 
दगडांवरून चालणाऱ्याचा 
पाय
घसरतो.
पण म्हणून त्या दगडांना दोष
देता येतो का ?

किनाऱ्यावरून चालताना
अनवाणी पायांना वाळू चिकटली,
म्हणून वाळूला दोष देतं का कुणी ?

वाहणाऱ्या वाऱ्यातून त्याची मस्ती,
नदीतल्या दगडांपासून सावरणं
अन्
किनाऱ्यातल्या वाळूतून स्वत:चं
अस्तित्व जपायला शिकायचं.

काही गोष्टींमधले दोष हेच
त्या गोष्टीची सुंदरता असते..
आयुष्यातल्या काही गोष्टी
जश्या आहेत तश्याच्या
तश्या स्वीकारायच्या असतात.

"अगदी माणसं सुद्धा.


आंतरजालावरून साभार

व.पु. ग्रेटच

"नवरा बायकोचं नातं हे करंजी सारख असावं, गोड आणि खुसखुशीत. नवरा म्हणजे करंजीचं वरचं आवरण आणि बायको म्हणजे आतील गोड सारण ..!!

संसारात कितीही अडचणी आल्या, काही वाद झाले तरी ते बाहेरच्या आवरणानं झेलायचे, मनस्तापाचं काटेरी चाक स्वत:च्या अंगावर फिरवुन घ्यायचं, तापत्या तुपात स्वत:ला पोळुन घ्यायचं, मात्र कुठेही आतल्या सारणाला धक्का लागता कामा नये, सारण अबाधित राहिलं पाहिजे, तरच गोड करंजी खायला मिळते."

अत्यंत साध्या आणि सोप्या शब्दात नवरा बायकोच नातं एवढ्या ताकदीने उभं करणारे आणि संसार सुखी करण्याचे मंत्र देणारे व.पु. ग्रेटच !!


आंतरजालावरून साभार